Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Đối diện với Trung cộng, Việt Nam đang bị tứ bề thọ địch. Tập đoàn cộng sản Hà Nội biểu lộ một sự thần phục, vâng lời cực kỳ hèn hạ. CSVN đã và đang hiến VN cho Tàu để trở thành 1 Khu Tự Trị trong 1 nước Đại Hán. Đọc tiếp Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Advertisements

Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

“Ăn cháo đá bát” là một thành ngữ trong văn hóa dân tộc Việt, để chỉ sự vô ơn, bội nghĩa đối với  người đã có công giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn mà còn trả ơn bằng hành động xấu xa.  Đọc tiếp Hồ Chí Minh Và Gương “Ăn Cháo Đá Bát” Trong Chế Độ CS

Hồ Chí Minh & đảng CSVN trong thảm kịch đầy máu và nước mắt của dân tộc

Năm 1930, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Đông Dương bắt đầu chính thức hoạt động tại VN, theo lệnh của Cộng sản Quốc tế để nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á. Đông dương Cộng sản Đảng của Hồ Chí Minh đã nhiều lần đổi tên mục đích để sống còn. Đọc tiếp Hồ Chí Minh & đảng CSVN trong thảm kịch đầy máu và nước mắt của dân tộc

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN CUỐI)

Lật tung tài liệu trong kho lưu trữ do hội đồng lý luận và ban tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam biên soạn phục vụ cho tuyên truyền, giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa. Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN CUỐI)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (Phần cuối)

Tại sao Hà Nội không làm sáng tỏ vấn đề:

Sau khi quyển “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của giáo sư Hồ Tuấn Hùng in ra thì cả trong lẫn ngoài nước đã có một số tiếng nói về vấn đề này. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (Phần cuối)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 8)

Hồ Chí Minh dâng Việt Nam cho Tàu cộng

Trung Cộng tận lực viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến không phải vì nghĩa vụ quốc tế hay vì tình đồng chí mà chỉ vì tham vọng bành trướng, bá quyền. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 8)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 7)

Cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1954-1975

Trước đây hơn nửa thế kỷ, trong tập Chính Đề Việt Nam (Tùng Phong – Sài Gòn – Việt Nam 1963) trang 212, ông Ngô Đình Nhu đã cảnh báo: Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian rõ viễn kiến của một người yêu dân yêu nước. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 7)

Tài liệu liên quan đến Thiếu tá Hồ Quang (HCM) & đồng bọn.

%d bloggers like this: