Nguyễn Phú Trọng xác nhận dâng hiến Việt Nam cho Trung Quốc

“…thúc đy s phát trin n đnh ca quan h Trung-Vit v.v… Nguyn Phú Trng cho biết Vit Nam hy vng s tăng cưng trao đi cp cao, tăng cưng tin cy ln nhau v chính tr, tăng cưng hp tác trong các lĩnh vc khác nhau…”

Ngày 07 tháng 4 năm 2015, Tổng Bí thư CPC, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hội đàm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Chỉ cách đây không lâu vào cuối tháng mười một (11) năm vừa qua, Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang. Hôm nay, Tập Cận Bình lại nhắc lại và nhấn mạnh kiểm soát tốt những sự khác biệt về Biển Đông, tất cả cùng có lợi, quan hệ Trung-Việt, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

1

Ngày 07 tháng 4, Quân U Trung ương, Tng Bí thư CPC và Ch tch nưc Tp Cn Bình đã t chc cuc hi đàm ti Bc Kinh Hi trưng Đng Trung ương tiếp Tng Bí thư Nguyn Phú Trng. Trưc khi các cuc đàm phán, Tp Cn Bình t chc bui l chào đón Nguyn Phú Trng ti qung trưng phía đông Bc Kinh. Ngun: THX.   

Báo Thanh Niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily) đưa tin Tập Cận Bình (Xi Jinping) thường xuyên giao tiếp với Nguyễn Phú Trọng, trong đó có ba lần gọi điện thoại, và một lần với đặc phái viên “sứ giả”. Cả ba lần họ đều khẳng định, nỗ lực chung trao đổi kiểm soát tốt hơn những sự khác biệt về hàng hải.

Tại cuộc họp ngày 7 tháng 4, Tập Cận Bình thêm một lần nữa nhấn mạnh rằng Việt Nam nên tôn trọng lẫn nhau và tham vấn thân thiện, tìm kiếm nền tảng chung, kiểm soát mọi khác biệt, luôn luôn nắm bắt phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đi đúng hướng và đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược “toàn diện” giữa phát triển ổn định đến lành mạnh lâu dài. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên cần tăng cường hợp tác mạnh mẽ. Lưỡng đảng thực hiện tốt kế hoạch đã ký (2016-2020).

Trung Quc hoan nghênh Vit Nam quyết tâm tham gia vào thnh vưng Bin Đông

Để xây dựng thế kỷ 21, phía Việt Nam sẵn sàng làm mọi việc tốt với Ban Chỉ đạo của các cơ chế hợp tác song phương. Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hợp tác chiến lược “toàn diện” để thiết lập cơ sở hạ tầng làm việc hợp tác theo nhóm và hợp tác tài chính nhóm, để tăng cường trao đổi quân sự, tăng cường hợp tác về an ninh và hành pháp, về thông tin tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, du lịch và hợp tác địa phương, hữu nghị và Việt Nam đào tạo cán bộ kế nhiệm.

Để tuân theo sự đồng thuận quan trọng đã đạt được, các nhà lãnh đạo hai bên cùng nhau kiểm soát tốt mọi sự khác biệt biển, tình hình chung của quan hệ Trung-Việt, duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Trung Quốc sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, hợp tác cùng có lợi với khả năng tương tác, làm việc cùng nhau để xây dựng các cộng đồng xung quanh theo số phận. Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam tổ chức năm 2017, lãnh đạo Kinh tế APEC.

1

Ngày 08 tháng 4, Tng Bí thư Nguyn Phú Trng gp Thng Lý Khc Cưng ti Bc Kinh, Lý Khc Cưng nói rng Trung Quc và Vit Nam thiết lp quan h ngoi giao cách đây 64 năm, quan h song phương có phát trin liên tc. Hôm qua, Tng Bí thư Tp Cn Bình vi Nguyn Phú Trng cng c và phát trin quan h song phương gia hai bên đã t chc mt cuc đàm phán thng thn có chiu sâu, có hiu qu và đt đưc s đng thun quan trng. Dưi tình hình chính tr và kinh tế quc tế hin nay, Trung Quc và Vit Nam cng c nim tin ln nhau v chính tr, đoàn kết và hp tác cht ch, x lý đúng đn s khác bit, cho phát trin kinh tế ca mình, to điu kin thun li môi trưng, thun li thúc đy tình hu ngh láng ging tt và hp tác cùng có li làm vic vi nhau đduy trì hòa bình, n đnh và thnh vưng khu vc.Ngun: THX.

Nhng nhà lãnh đo Cng Sn Vit Nam đã ký kết nhng gì

Lưỡng đảng Trung-Việt Cộng đã ký Kế hoạch năm (2016 và 2020), Nguyễn Phú Trọng cho biết đang tích cực tham gia và nghiên cứu việc xây dựng các con đường tơ lụa Hàng hải của thế kỷ 21, hy vọng sẽ tăng cường sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, khả năng tương tác và lĩnh vực hợp tác với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác với nhau để kiểm soát tốt hơn sự khác biệt trên biển và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Sau cuộc hội đàm, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến ​​việc ký kết “Chương trình hợp tác Trung Cộng và Việt Cộng (2016-2020)”. Theo Tân Hoa Xã, CCTV [1]

Trước sau cặp Tập Cập Bình-Nguyễn Phú Trọng đã “giao tiếp” đến năm lần trong tình đồng chí tình anh em:

1 – Cuộc gọi điện thoại lần đầu tiên, vào ngày 21 tháng 3 năm 2013. Tập Cận Bình khẳng định rằng xử lý đúng đắn những khác biệt, và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược “toàn diện” giữa phát triển ổn định và lành mạnh.

2 – Cuộc gọi điện thoại lần thứ hai, vào ngày 22 tháng 1 năm 2014. Tập Cận Bình nhấn mạnh Việt Nam muốn tồn tại phải thông qua đàm phán song phương, hiệp thương hữu nghị và xử lý đúng đắn sự khác biệt và duy trì ổn định ở Biển Đông, để thúc đẩy sự phát triển quan hệ Trung-Việt.

3 – Đặc phái viên Lê Hồng Anh thăm Trung Quốc vào ngày 27 tháng 8 năm 2014. Thay mặt đảng Cộng sản Việt Nam chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Việt xin gặp Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai bên cần loại bỏ sự can thiệp, xử lý đúng đắn những vấn đề có liên quan.

4 – Cuộc gọi điện thoại lần thứ ba vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên cần tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi, tăng cường hướng dẫn dư luận, xử lý đúng đắn sự khác biệt, phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước.

5 – Lưỡng đảng hội ngộ vào ngày 07 tháng 4 năm 2015.

Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tập Cận Bình chỉ ra rằng hai bên phải tuân theo sự đồng thuận, quan trọng cần đạt được các nhà lãnh đạo của hai nước cùng nhau kiểm soát mọi sự khác biệt Biển Đông cho thật tốt, tình hình chung quan hệ Trung-Việt và duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã liên lạc với nhau qua ba cuộc gọi điện thoại vào thời điểm tháng 3 năm 2013, tháng 1 năm 2014, tháng 2 năm 2015.

Báo Bắc Thanh (Beiqing) loan tải phóng sự, cho thấy Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã có những trao đổi bí mật vào tháng 3 năm 2013, tháng 1 năm 2014, tháng 2 năm 2015 tất cả có ba cuộc gọi. Tập Cận Bình liên tục gọi “loan truyền chỉ thị” tinh thần nguyên tắc “bốn tốt”, và “tình hình ở Biển Đông”, “xử lý đúng đắn sự khác biệt” và các từ khác đã nhiều lần được nói giữa hai nhà lãnh đạo, trước khi có những cuộc gọi thứ hai và thứ ba, Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi một phái viên đặc biệt sang Trung Quốc, và mang thông điệp trình lên Tập Cận Bình. Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với nhau, hai người gặp lần đầu tiên sau hai năm.

Tp Cn Bình và Nguyn Phú Trng thông thoi

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2013, Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Quân Uỷ Trung ương Tổng Bí thư CPC và Chủ tịch nước, cùng lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện thoại bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt, đảng và chính phủ Việt Nam luôn được cam kết thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ giữa hai hai nước. Đối với các bên trong quan hệ song phương, Tập Cận Bình gọi điện thoại nhấn mạnh, nguyên tắc “mười sáu chữ vàng” và tinh thần “bốn tốt”, mục tiêu phải đến “sự ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tình hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác toàn diện”, và phương pháp tiếp cận “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, tinh thần của đối tác tốt” để duy trì trao đổi cấp cao, lưỡng đảng cùng nhau một tác phong đi sâu đi sát trao đổi và hợp tác giữa hai bên. Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng “xử lý đúng đắn sự khác biệt, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa phát triển ổn định và lành mạnh”.

Ngày 22 tháng 1 năm 2014, ghi lại nội dung cuộc gọi của Tập Cận Bình nhắc nhở có thể nói lập đi lập lại nhiều lần với Nguyễn Phú Trọng, “hãy rõ duy trì ổn định ở Biển Đông”. Thời gian này hai nước kỷ niệm nhân dịp lễ hội mùa xuân, cũng là 64 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt Tập Cận Bình đề cập, thông qua các cuộc đàm phán song phương và hiệp thương hữu nghị, thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt v.v… Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau.

Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng hai bên cần tuân thủ hữu nghị truyền thống và duy trì tình hình chung của quan hệ Trung-Việt, loại bỏ sự can thiệp, xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan. Lê Hồng Anh cho biết Việt Nam đã sẵn sàng để làm việc với Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, và xử lý đúng đắn các vấn đề lành mạnh quan hệ song phương. [2]

Huỳnh Tâm

Chú thích:

[1] “中国共产党和越南共产党合作计划 (Trung Quc Cng Sn đng hòa Vit Nam Cng sn đng hp tác kế hoch – Chương trình hợp tác Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam) (2016-2020年)”

[2] 习近平与阮富仲2年沟通5次强调管控好中越分歧(Tập Cần Bình dữ Nguyễn Phú Trọng niên câu thống 2015 thứ cường điệu quân khống hảo trung việt phân kì – Tập Cận Bình giao tiếp với Nguyễn Phú Trọng năm 2015 nhấn mạnh sự khác biệt trong việc kiểm soát tốt)

Advertisements

Một suy nghĩ 38 thoughts on “Nguyễn Phú Trọng xác nhận dâng hiến Việt Nam cho Trung Quốc”

 1. Đây là một trang web phản động,tìm cách nói xấu,chia rẽ dân tộc và làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng.Mọi người cần phải tỉnh táo trước những luận điệu này.Những bài viết này là sự bôi nhọ,xem thường toàn thể dân tộc Việt Nam,vì cho rằng người dân Việt Nam tin tưởng vào Bác Hồ vào Đảng là sai lầm.Mọi người nên thấy rằng bất cứ chế độ đi tới thành công,thịnh vượng thì phải trải qua những quằn quại đau khổ,khó khăn và sai lầm,đổi bằng xương máu,nước mắt của biết bao nhiêu người.Hãy tin tưởng và cống hiến tài năng cho đất nước,chống lại những cái xấu và làm những điều tốt cho xã hội,cho đất nước.Như vậy mới là một người Việt Nam yêu nước.Điều tôi nghĩ trước tiên,ai đã cho tôi cuộc sống hoà bình,ấm no hiện nay,đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,tôi đã làm gì được cho đất nước này chưa mà lại đi nói xấu nó.Trong xã hội luôn có kẻ xấu người tốt,những người nói giỏi trong các bài báo của trang web này đã làm gì được cho đất nước chưa.Tôi khẳng định là chưa,vì họ có thời gian đâu mà đóng góp,suốt ngày tìm kẻ hở,điều xấu để bội nhọ chia rẽ đất nước mà thôi.Họ chỉ dựa trên quan điểm của bản thân đánh giá chứ chưa đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và đánh giá.Tôi cho đây là những luận điệu của các quan điểm phiến diện,chủ quan,cố tình gây hại cho quốc gia dân tộc khi lợi dụng truyền thông công nghệ thông tin ngày nay.

  Số lượt thích

  1. Tóm tắc cho dễ hiểu: Nếu không có Hồ Chó Minh, “Con chó dại việt gian cộng sản tha cứt mac le mao chủ nghĩa cộng sản về nhà làm sự nghiệp để bám mà ăn”! thì đâu có lũ “Việt Cộng chó đẻ” ngày nay bán đứng quê hương và nhân dân để giữ đảng?

   Số lượt thích

  2. Có vẻ bạn rất thuộc bài. Nói vậy không lẽ đảng và bác Hồ thì dân tàn mạc chắc. Bạn làm đến đâu ? Đời sống bạn như thế nào? Chẳng qua cũng chạy sống mỗi ngày ! Bạn có thấy thanh niên Lào hay Khmer sang Viêt Nam kiếm việc làm , trong khi đó thanh niên Vn thang thanh khác á châu tìm việc với mức lương bèo như bọt. Trước 75 trừ bắc việt chiến tranh . miền nam cũng vậy mà dân đâu có khổ vậy đâu. Tôi mượn lời VitoHyGo nhà văn vĩ đại thế kỷ 19 – 20 nói: chế dộ cộng sản là ước mơ của một ít người, nhưng là ám ảnh của cả nhân loại. Bạn suy nghĩ cho kỹ và suy xét bằng cả trí tuệ của mình . đừng vội cho rằng người ta phản động. Thân

   Liked by 1 person

  3. Và như thế nào mới gọi là đóng góp cho dân tộc ??? .. khi đã 41 năm nền kinh tế phát triển có đem lại lợi ích cho tầng lớp cùng đinh trong xã hội ??? ..hay chỉ có những kẻ ngồi trên họ .. những đứa con ông cháu cha.. những tên tham quan nằm trong cái gọi là đảng cộng sản .. hưởng hết các khoản trợ cấp từ các quốc gia đổ vào Việt Nam ?????
   Võ thị hải anh .. tôi không cần biết bà thuộc vào loại nào tôi vừa điểm qua ở phần trên .. nhưng luận điệu nói ra thì chính bà là một trong những thứ bán nước giết hại dân lành.. chính bà là kẻ coi thường dân tộc Việt Nam .. chính bà chịu cuối đầu làm mọi cho thằng giặc tàu để cầu vinh. Đất nước khốn khổ vì đã bị rơi vào những bàn tay nhơ nhuốc .. với khối não u thối đầy sâu bọ ăn bám vào xương máu của dân tộc như bà .. Cả một guồng máy đảng toàn chỉ xài bằng cấp giả mua bằng tiền để nắm chính quyền .. thì chính xách ngu dân của cái đảng cộng sản Việt Nam quả là đứng đầu thế giới đấy. Nhưng đừng tưởng vì thế mà có thể bịt mắt .. bóp miệng những người có trái tim yêu nước .. một tấm lòng nhiệt huyết với dân tộc.. một trí óc biết suy nghĩ lẻ phải trái. Cái đảng do tên cướp hồ chí minh của bà lập ra thật đúng là có công rất vĩ đại nhất thế giới.. nhất nhì với thằng họ tập bên tàu và thằng ủn của bắc hàn.. đó là giết người.. bỏ tù .. bỏ đói .. đánh đập .. hành hạ người dân trong nước.. Lịch sử ngàn sau sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ tham danh hèn hạ bán đứng đất nước .. và những kẻ chạy theo đít cầu ấm no như bà. Hãy nhớ lấy điều đó.

   Liked by 1 person

 2. Tôi rất nổi giận khi nghe tin bất cứ ai trong ban lãnh đạo CSVN dâng hiến đất đai và biển cả cho Tàu cộng, tôi cũng chẳng bao giờ tin vào 16 chữ vàng và 4 tốt của thằng Chệt.
  Giàn khoan , máy bay Tàu bay qua thành phố Sài gòn và chiếm một số hải đảo của ta. Ban lãnh đạo CS vn chưa thức tỉnh hả. Đúng như trong nhật ký của thủ tướng Lý quang Diệu viết: Đảng CSVN là một bè lũ ngu dốt và tàn ác với nhân dân VN. Tôi mong rằng đảng CSVN chỉ có một số người ngu. Hiện nay thấy rõ Trọng lú và Phùng quang Thanh là kẻ hèn chịu khom lưng và bưng bô cho Chệt cộng rồi.

  Liked by 1 person

 3. Miền Nam tiếp tục bị Bắc thuộc – Dân Làm Báo
  http://danlambaovn.blogspot.com.au/2016/02/mien-nam-tiep-tuc-bi-bac-thuoc.html

  K’tem (Danlambao) – Đại hội thứ 12 của đảng CSVN đã kết thúc. Trong khi theo dõi ĐH, người dân biết trong hai phe tranh giành, phe nào thắng thể cũng vẫn đảng CS là lực lượng tối cao cầm quyền. Biết thế người dân vẫn mong một nhân vật mới trong vai trò lãnh đạo. Không phải người ta trông cậy gì ở gương mặt mới này nhưng người ta mong thế vì người ta mong muốn có sự thay đổi. Thêm nữa, qua những màn tung tin bôi xấu, hạ gục nhau để tranh chức trong những ngày ĐH, người ta mong sự tranh giành quyền lực đạt đến cực điểm, để qua cuộc tranh giành tế bào đảng bị phá vỡ, để sự thay đổi đến nhanh hơn. Nhưng sau ĐH, mọi người thất vọng. Triển vọng thay đổi không đến, ít ra là năm nữa, và không chừng có thể triền miên.

  Nhưng bên cạnh triển vọng thay đổi không còn, sau ĐH thứ 12, người dân chợt nhận ra ý nghĩa của sự mất cân bằng có tính địa phương trong việc định đoạt nhân sự đảng. Điều này đến từ tiêu chí dành cho chức TBT và tỷ số nhân sự trong bộ phận cấp cao của đảng.

  Người dân VN vốn hiền hòa, nhất là người miền Nam, bản tính dễ dãi, người ta không chú trọng lắm về con người vùng nào miền nào, miễn là mọi người sống và san sẻ cơ hội sống hài hòa với nhau. Nhưng từ ĐH này ý niệm phân biệt vùng miền được khơi lại bởi chính TBT đảng CS Nguyễn Phú Trọng, người tiếp tục lãnh đạo đảng CS và cai tri đất nước ít ra là năm năm nữa.

  Người ta không quên trong cuộc vận động nhân sự cho ĐH thứ 12 vừa rồi. Chính phe Nguyễn Phú Trọng khẳng định tiêu chí cho chức TBT: “Một, phải là người miền Bắc; hai, phải là người có lý luận; ba, không có tham vọng quyền lực”.

  Một người có lý luận, không có tham vọng quyền lực, và có đủ tính chất của người lãnh đạo mà không phải là người miền Bắc thì sao? Hắn không được làm lãnh đạo? (Xem thêm: http://danlambaovn.blogspot.com.au/2016/02/mien-nam-tiep-tuc-bi-bac-thuoc.html)
  __

  **CAOAN TRẢ LỜI BÌNH LUẬN CỦA HUYỀN TRANG
  Huyền Trang • một giờ trước
  Một cách nói khá phiến diện khi cho rằng Miền Nam là bị Bắc thuộc, vậy có nghĩa là Miền Nam và Miền Bắc vốn dĩ không phải là cùng chung đất nước là Việt Nam? Nói như vậy có lẽ bài viết đang cổ xúy cho cái việc rằng Việt Nam đáng lẽ ra phải chia cắt hay sao? Nếu như nói Bắc thuộc có nghĩa là “Trung Cộng” đang “thuộc” miền Nam Việt Nam, có nghĩa là miền Bắc là của Trung Quốc? Vậy xin hỏi các vị đang nói cái gì vậy ạ? Các vị có phải là người Việt Nam không khi phọt được ra cái câu không thể ngửi nổi ấy? Năm khỉ không có nghĩa là các vị cũng sẽ giống như con khỉ, cái này không đáng cười chút nào cả!

  **CAOAN  trả lời Huyền Trang • 2 phút trước
  TÊN PHẢN QUỐC TRỌNG LÚ , ĐÃ ĐÒÌ “TỔNG BÍ THƯ PHẢI LÀ BẮC KỲ “!
  Thì TRỌNG LÚ ” có phải là người Việt Nam không khi phọt được ra cái câu không thể ngửi nổi ấy?”
  VÀ chẳng phải TRỌNG LÚ “đang cổ xúy cho cái việc rằng Việt Nam đáng lẽ ra phải chia cắt hay sao?”
  HUYỀN TRANG đừng quên LỜI TRỌNG LÚ mới là SỰ THỰC mà những câu của HUYỀN TRANG được trích dẫn , phải dành cho PHẢN QUỐC TRỌNG LÚ !
  __

  THẰNG PHẢN QUỐC TRỌNG LÚ TRƯỚC SAU GÌ CŨNG VẪN LÀ THẰNG HÁN NÔ BÁN NƯỚC CHO TẦU

  TBT VC chuyên ‘bắc cụ’ Nguyễn Phú Trọng sủa: tổng bí thư của đảng CSVN phải là NGƯỜI BẮC đồng thời phải biết “lý luận” BẮC CỤ (nói láy) cho Nga/Tầu (Mac-Le-Mao-Hồ) như tbt trọng ‘bắc cụ’ ta đây và phải đổi mới tư duy cả hệ thống CÔNG AN TRỊ để phù hợp với băng đản Mafia đỏ và ISIS khủng bố chính gốc.

  Số lượt thích

 4. Tố cáo nhà nước xhcn thú vật âm binh ma fia cs vn đảng …xã hội của loài chó đeo mặt nạ người …tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát ………
  hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT
  nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loại …

  Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này
  những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ ….
  vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn khong kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy

  …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đáu tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quóc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tinlủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát

  Số lượt thích

 5. thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ac ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hang chục vạn tên kếđến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buon nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt độngngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình ma fiốihạt động như sau 1-ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động 2- bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giói quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam- nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuọc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ ban dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân 3 nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây …sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đòi con, đòi cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đến Tôi xin cảnh giác đến các cộng đồng chống cộng hải ngoại dù đến thời điểm này thì cũng đã quá muộn màng nhưng có còn hơn không đồng bào hãy cảnh giác cực độ với âm mưu đê hèn của lủ thú mang mặt người ma xó cộng sản này chúng là những con ác quỷ đã bán linh hồn cho loài quỷ đỏ chúng núp bóng các tổ chức ma fia thổ phỉ hoạt động trong bong tối với muôn vàn tội ác nhưng nguy hiểm và đê hèn nhất là âm mưu giăng bẩy câu mồi chúng thường nhắm đến vợ con em của các thanh phần chúng xem là ác ôn trong các cộng đồng người việt chống cộng tại hải ngoại đối nghịch đối với chúng …chúng thường cho những tên chim mồi lứa đảo xui khiến vợ con em quý vị sa vào bẩy tình tiền hay phạm tội rồi uy hiếp khống chế họ đi từ lỗi lầm này đến tội ác khác đến khi chúng cảm thấy nắm trọn linh hồn và thể xác nạn nhân trong tay chúng liền khống chế đưa họ vào tổ chức làm ma xó súc vật truyền kiếp di hoạ muôn đời cho con cháu phải tiếp tục làm ma xó dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho lủ ác quỷ này lợi dụng phục vụ cho mưu đồ đen tối của quan thầy và đàn em tay sai cộng sản việt nam một khi tay đã nhúng chàm họ không con đường lùi chỉ biết nhắm mắt đưa chân theo bàn tay điều khiển của bọn ác thú này { dưới thời việt nam cộng hoà các con em sỉ quan binh lính chế độ sài gòn và nhất là những thành phần con em chiêu hồi là mục tiêu chúng nhắm đến biết bao con người đã biến thành con thú dưới cái bẩy sập ghê tởm này của lủ ác thú cộng sản này..có những em sinh viên còn ngồi ghế nhà trường có những kẻ vợ lính hay chồng sỉ quan tử trận đã bị chúng gài bẩy bắt mất linh hồn phải làm… đỉ… đóng góp tài chính hay được cài cắm lấy sỉ quan mỹ..ngụy hay lính đồng minh nhằm lấy tin tức các cuộc hành quân càn quýet của chính quyền củ cũng như các thành phần sinh viên giới trí thức bị sa bẩy để chúng bắt mất linh hồn cam tâm làm súc vật tay sai cho chúng luồn lách ăn sâu leo cao vào bộ máy công quyền của ngụy quyền ngấm ngầm chờ thời nổi dậy ủng hộ cho cộng sản thôn tính việt nam cộng hoà ngày xưa hiện nay lủ súc vật ma xó bán linh hồn cho quỷ đỏ này được cộng sản tổ chức tung ra xâm nhập toàn thế giới nhất là nước mỹ qua các con đường tị nạn ..kết hôn ..buôn người diện con em HO ..vv……. Chúng biến thành những xác sống lây lan gieo hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt hải ngoại trong âm mưu đỏ hoá các cộng đồng này và biến họ thành những đại gia đình ma fia trong mưu đồ của quan thầy đảng chủ quốc tế cộng sản đảng đưa thế giới vào cuộc sống bầy đàn tôn thờ tổ tiên mao mác lê phục vụ cho tổ quốc đậi đồng thế giới ….. loại ng ười bị ma fia cộng sản bắt mất linh hồn thì chúng không bằng súc vật chúng sẳn sàng sát hại ngay cả cha mẹ anh chị em vợ con ông bà ruột thịt của chính chúng ngay khi có lệnh của tổ chức…. một khi đã bán linh hồn cho lủ thú vật ma fia cộng sản thì chúng vẩn như những con người bình thường vẩn là con ngoan hiếu cha kính mẹ vẩn những bộ mặt trí đạo nhân hiền không hề có bất cứ một mãy may biểu hiện gì đẻ khiến những người thân trong gia đình hay cộng đồng xã hội nghi ngờ …. mãi mãi không ai có thể lột tấm mặt nạ hiền nhân lủ âm binh ma fia cs ác thú mang mặt người với hành tung…. lai vô ảnh khứ vô tung …này ……. Sức mạnh đen vô địch của cs là ở đấy ..và đó cũng là lý do tại sao cộng sản châuá …không những không bị suy tàn theo sự kiện tan rả khối cs liên xô và đông âu …mà trái lại hiện nay lủ ác quỷ ma fia cs mèo đen và con đẻ tay sai âm binh ma fia cs vn đảng lại đang phát triển mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn cầu …đang phủ bong đen ma fia cs đầy uy lực …lên các quốc gia tự do

  Số lượt thích

 6. Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hanh dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bong để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đúng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng ….Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên nghành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … .vào cuối thế kỷ 20 các nuóc xã hội lien xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt đọng phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tưc trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với dàm đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng thâm độc với một lực lượng khổng lồ tổ chức hoạt đọng trong bong tốivà vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới đẻ chúngdể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ ssại của bọn tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

  Số lượt thích

 7. Cách đây khoản 50 năm, Ngô Đình Nhu đã nói,
  CHỈ LÀ VẤN ĐỀ THỜI GIAN:

  Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng. Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc. Nếu Bắc Việt thôn tính Nam Việt, thì Trung Cộng thôn tính Viet Nam chỉ là vấn đề thời gian .

  Nay đã thấy rõ chứ ? Những tên đã theo Hồ C Minh và căm thù Mỹ Ngụy đã phán tan Đất Nước và đang đứng bờ diệt vong Tộc Việt; Nếu chế độ do đảng csVN lãnh đạo còn tồn tại.

  Liked by 1 person

 8. Thoi troi oi dung de nguoi dan hoang mang nua chi toan la fan den biet lam vat va ma cung ko dc yen nua toi ngay het tin nay roi toi tin khac lap ra dang de lam dan hoang mang hay sao vay troi tu truoc den nay dan toc VN con chau CU HO da hoc nhieu ve dat nc minh roi ma nc VN la cua danVN thoi ma ko sao dau

  Số lượt thích

 9. Toàn tào lao về cái gọi là hội nghị THÀNH ĐÔ, đây thực chất là một hội nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, sau khi bình thường hoá quan hệ sau chiến tranh biên giới năm 1979. Thời điểm này cũng chính là thời điểm diễn biến chính trị xảy ra tại các nước Đông Âu, cho nên Việt Nam muốn giữ vững ổn định chính trị tại Việt Nam, buộc phải kết hợp với Trung Quốc bàn kế hoạch chống diễn tiến hoà bình gây bất ổn cho khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam là chủ đạo. Lúc đó phe XHCN đã sụp đổ theo hiệu ứng Domino tại Châu Âu, chỉ còn lại khu vực Châu Á mạnh nhất là Trung Quốc và Đông Nam Á là Việt Nam. Cho nên có xảy ra cái hội nghị THÀNH ĐÔ này cũng là lẽ đương nhiên.

  Với tâm lý “bài Tàu” và ghét Cộng Sản của các thành phần VNCH đã xuyên tạc cái hội nghị này thành hội nghị ký kết xát nhập Việt Nam thành khu tự trị của Trung Quốc cũng là lẽ thường tình. Sự xuyên tạc mù mờ mà bất cứ ai đọc cũng có thể hiểu được, các trích đoạn hồi ký lấy từ các trang hoặc link liên quan bằng tiếng Trung Quốc chẳng có một từ hay một đoạn văn hay một văn bản nào đưa ra cái ký kết xát nhập ấy!

  Tuy là thù ghét Trung Quốc, nhưng thời VNCH thì toàn bộ kinh tế miền Nam Việt Nam đều bị lũng đoạn bởi người Tàu bằng cái khu Ba Tàu Chợ Lớn Sài Gòn (Phước Lộc Thọ) đến tận bây giờ tại Nam Cali vẫn lù lù cái Phước Lộc Thọ của người Tàu ở đó (Ba Tàu). Thắng làm Vua thua làm Giặc, tâm lý thù ghét CS trước đây và bây giờ vẫn luôn luôn không thay đổi, cho dù 100 năm sau thì vẫn không thay đổi cho nên bươi móc mọi thứ để bôi nhọ bóp méo xuyên tạc sự thật đổi trắng thành đen đối với CSVN vẫn là các chiêu bài mà VNCH thường sử dụng.

  Với một người bình thường không yêu thích CS họ cũng có thể nhìn nhận thấy sự xuyên tạc này và họ gọi đó là “buôn hận thù bán hàng giả”, chính những “Quân – Cán – Chính VNCH” cũng phải thừa nhận cái tâm lý chống cộng của người Việt hải ngoại vẫn còn đeo bám họ đến lúc chết vẫn chưa hết và nó còn được lưu truyền đến con cháu họ.

  Tuy nhiên người Việt hải ngoại cũng dần hiểu ra rằng cái tâm lý ấy bị lợi dụng để moi tiền của họ vào mục đích cá nhân và góp phần chống phá quê hương gốc của họ, cho nên lâu nay họ chán ghét các hội đoàn và dần dần xa lánh, bằng chứng cho thấy các hội đoàn ngày một ít đi, số lượng tham gia củng giảm hẳn, chỉ còn lại số ít các lão già khập khiễng chống gậy ngiêng ngả cố găng rướn lên những tiếng kêu la thảm thiết cuối cùng trong vô vọng trước lúc rời xa trần thế với lỗi niềm uất ức tiếc nuối và thù hận.

  Số lượt thích

 10. Và như thế nào mới gọi là đóng góp cho dân tộc ??? .. khi đã 41 năm nền kinh tế phát triển có đem lại lợi ích cho tầng lớp cùng đinh trong xã hội ??? ..hay chỉ có những kẻ ngồi trên họ .. những đứa con ông cháu cha.. những tên tham quan nằm trong cái gọi là đảng cộng sản .. hưởng hết các khoản trợ cấp từ các quốc gia đổ vào Việt Nam ?????
  Võ thị hải anh .. tôi không cần biết bà thuộc vào loại nào tôi vừa điểm qua ở phần trên .. nhưng luận điệu nói ra thì chính bà là một trong những thứ bán nước giết hại dân lành.. chính bà là kẻ coi thường dân tộc Việt Nam .. chính bà chịu cuối đầu làm mọi cho thằng giặc tàu để cầu vinh. Đất nước khốn khổ vì đã bị rơi vào những bàn tay nhơ nhuốc .. với khối não u thối đầy sâu bọ ăn bám vào xương máu của dân tộc như bà .. Cả một guồng máy đảng toàn chỉ xài bằng cấp giả mua bằng tiền để nắm chính quyền .. thì chính xách ngu dân của cái đảng cộng sản Việt Nam quả là đứng đầu thế giới đấy. Nhưng đừng tưởng vì thế mà có thể bịt mắt .. bóp miệng những người có trái tim yêu nước .. một tấm lòng nhiệt huyết với dân tộc.. một trí óc biết suy nghĩ lẻ phải trái. Cái đảng do tên cướp hồ chí minh của bà lập ra thật đúng là có công rất vĩ đại nhất thế giới.. nhất nhì với thằng họ tập bên tàu và thằng ủn của bắc hàn.. đó là giết người.. bỏ tù .. bỏ đói .. đánh đập .. hành hạ người dân trong nước.. Lịch sử ngàn sau sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ tham danh hèn hạ bán đứng đất nước .. và những kẻ chạy theo đít cầu ấm no như bà. Hãy nhớ lấy điều đó.

  Liked by 1 person

 11. Có ”phe ai đó” đã ”quá nhiều chuyện” xâm nhập vô trang web này để truyền rao về phe của họ, ca ngợi phe của họ, để làm gì?. Tôi tự hỏi? Đã không ưa thích người ta tại sao còn vô trang của người để đọc bài làm gì rồi sau đó phản bác lại lập luận của người viết bài và còn bênh vực cho phe cánh làm gì? Theo sự hiểu biết ngu dại của tôi, ở tại trang web này, những người có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm về cảm nhận cuộc sống đang diễn ra tại thời cuộc này, người hiểu người mới có thể nói chuyện tâm tình cho nhau nghe, còn ai không thích không hiểu, không cùng suy nghĩ và quan điểm thì xin mời đi dùm nơi khác, đừng làm ”bẩn” trang web của chủ trang bằng những ngôn từ cãi nhau, chửi nhau chúng ta chẳng được gì ngoài sự chia rẽ nòi giống, tại sao chúng ta không chống lại cái cường quyền ác độc, cái ngang ngược áp bức mà tự chống nhau làm gì.?
  Rất xin lỗi vì đã nói thẳng.
  Cảm ơn.

  Số lượt thích

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s