PHƠI BÀY NHỮNG ẨN SỐ CỦA HỒ TẬP CHƯƠNG – KỲ 18

Mùa hè năm 1948, Việt Minh được Trung Cộng và Quốc Dân Đảng hỗ trợ thành lập quân đội. Đến năm 1949, Hồ Chí Minh chỉ huy quân đội Việt Minh ra lệnh chia thành hai hướng Bạt Sơn (跋山) và Thiệp Thủy (涉水) chuyển quân đến Thập Vạn Đại Sơn (Mountain) phía bên kia biên giới Việt Nam-Trung Quốc để tham dự chiến tranh. Cho rằng tinh thần của Hồ Chí Minh phù hợp với Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, mở cuộc tấn công quân sự chống lại những tàn tích của Quốc Dân Đảng. Ngày 10 tháng 2 năm 1949, cuộc chiến vào đêm trước chiến thắng đến ngày 01 tháng 5 năm 1949 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.

Đây là lần thứ mấy, Việt Minh đã thực hiện nhiệm vụ quân sự theo chỉ thị của Trung Cộng. Tinh thần Cộng sản thường phục vụ cho một cách nói khác không sự thật “làm lính đánh thuê, nghĩa vụ Quốc tê Cộng sản”, đó chỉ biện minh cho một phương tiện đưa quân đội tiếp cận chiến trường, Hồ Chí Minh tiếp sức mạnh tốt nhất cho Trung Cộng, Quân ủy Trung ương Trung Cộng (CPC) tán dương tinh thần vì đất nước của Hồ Chí Minh. Quân lính Việt Minh sống và chiến đấu ở chiến trường Trung Quốc thể hiện ý chí bất khuất, lòng dũng cảm, hy sinh quên mình, tinh thần thuần túy của người Quốc tế Cộng sản vì nghĩa vụ quê hương thứ hai, những người lính đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Quân ủy Trung ương Trung Cộng (CPC). [1]

1

Tháng 5 năm 1949 Hồ Chí Minh tặng một tấm ảnh và nói với tình báo Lý Nghiễm Ba (Li Guangbo-黎广波) rằng: “cẩn thận, bí mật, tình đoàn kết, hữu nghị, chiến thắng”. Làm kỹ niệm ngày Quân đội Việt Nam đã từng tham gia vào các trận Thập Vạn Đại Sơn (Shiwandashan-十万大山). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Quân đội Việt Nam tham gia vào các trận chiến Thập Vạn Đại Sơn (Shiwandashan-十万大山), cùng Bát lộ quân Trung Quốc, riêng khu vực biên giới Hòa Điền Quế tại Quảng Tây nhận lệnh duy trì một mối quan hệ gần gũi với Bát Lộ Quân. Đầu năm 1948, Chu Ân Lai, và phóng viên Trương Điền (Zhang Tian张田) đến thăm căn cứ cách mạng Việt Minh do Hồ Chí Minh lãnh đạo.

Đầu năm 1949, Trương Điền (Zhang Tian) báo cáo trong cuộc họp: Binh sĩ Việt Minh-Trung Cộng cùng một lúc tấn công Quốc Dân Đảng. Quân cách mạng Trung Cộng đã đạt được những thắng lợi quan trọng, nhưng phía Việt Minh gặp khó khăn, bởi Trung Cộng vẫn còn đóng quân trong các đơn vị du kích Việt Minh. Tàn quân Quốc Dân Đảng phảncông một số bộ phận phía nam Trung Quốc, nổi loạn bừa bãi, vì vậy mà mọi người không thể sống hòa bình, trong khi chúng tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam của Trung Quốc, nhằm củng cố phía sau.  Sau khi thông báo hợp tác quân sự song phương MFA, đồng chí Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp chấp nhận hỗ trợ quân đội, tổ chức tham vấn lẫn nhau trên các vấn đề quân sự và chính trị.

Đến tháng 3 năm 1949, đại diện Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị Ủy ban Trung ương Đảng Việt Cộng gửi quân sang Trung Quốc củng cố cách mạng, thành lập các khu vực biên giới Quảng Tây, Quảng Đông Trung Quốc, vàbiên khu Điền Quế (Tian Gui Border-田桂边区) biên giới Vân Nam, cùng những lực lượng cách mạng bảo vệ đất nước Trung Quốc, từ 4 đến 5 tháng. Những nhà lãnh đạo du kích Quảng Tây đề nghị Việt Minh phản công phủ đầu Quốc Dân Đảng, giải phóng Ung-Long-Khâm (Yong-Dài-Chin雍-龙-钦) và các khu vực khác.

Việt Minh thực hiện tinh thần Quốc tế Vô sản, “giúp đỡ người khác tất giúp chính mình”, đồng thực hiện hướng dẫn kế hoạch tiếp cận chung Ủy ban thường vụ, Ủy ban Trung ương CPC Bộ Chính trị, hai bên thành lập một Bộ Tư lệnh, Hồ Chí Minh gửi quân đội tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn trong ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 23 tháng 4 năm 1949, dấu hiệu đầu tiên liên kết với tỉnh Quảng Tây giải phóng (FNL) biên giới, hành động kịp thời để hỗ trợ quân đội giải phóng nhân dân, lập Ung-Long-Khâm Yong, và khu vực huyện Thông Liên (Chin Tong-通连); thành một bộ chỉ huy chiến trưởng. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở rộng khu vực tỉnh Quảng Tây, thậm chí đến khu vực phía đông bắc của Trung Quốc, dẫn ra biển, có lợi cho việc mở rộng quyền lực, ở phía nam đáp ứng hoạt động Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Trong khi đó, ở khu vực đông bắc đang mở rộng giải phóng tới các huyện Xẻo Tùng, Đào Bắc Luân, Phú Lủng, Ninh Minh, Mào Lủng, Khâm Châu, Hợp Phố, Phòng Thành, Na Số, Nà Lường, Trúc Sơn, Đông Hưng biên giới Việt Nam, và giải phóng các vùng Quảng Tây nối qua biển Đông. (Giám đốc tổng tham mưu hướng dẫn tài liệu Uỷ ban Trung ương CPC, Ủy ban Quân sự Trung ương).

Quá trình hành động, Bộ chỉ huy chung nhấn mạnh: “Trong quá trình hoạt động của Trung Cộng, đảm bảo tinh thần đoàn kết giữa nhân dân hai nước, vì lợi ích của cả hai nước để giải quyết các cuộc cách mạng dân chủ trên tất cả các vấn đề, không bao giờ tham gia vào chủ nghĩa địa phương và công tác chính trị nên tập trung vào Trung Quốc mới và Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Hai tổ chức công tác đoàn kết, thúc đẩy quân đội Việt Nam trong danh dự, tôn trọng phong tục của người dân, cải thiện vận động nhân dân, tăng cường kỷ luật chính trị của Đảng.

Triển khai thực hiện những nguyên tắc trên, các đơn vị đẩy nhanh sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các khía cạnh suy nghĩ nhất định. Một số đơn vị chuẩn bị chiến đấu trước khi khởi hành, công tác tổ chức đã chu đáo mọi thứ. Cán bộ, chiến sĩ tham gia vào giáo dục nhiệm vụ Quốc tế, học ngôn ngữ, phong tục của người dân địa phương. Các đơn vị khác nhau được bổ sung vũ khí, đạn dược.

1

Ngày 12 tháng 6 năm 1949, quân đội (PLA) Trung Cộng-Việt Cộng chiến đấu tại cửa ải cổ Đào Bắc Luân của Việt Nam, hai bên cướp điểm cao phục kích địch quân Quốc Dân Đảng, buộc phải chạy trốn bỏ rơi đến đèo Bằng Tường. Ngày 13 tháng 6 năm 1949, cướp được Bằng Tường. Bản đồ chiến đấu của 426 Tiểu đoàn vùng núi vào cửa ải Nam Quan. Trận đ (Ngày 6 tháng 11 năm 1949). Hồ Chí Minh trao cho Trung Cộng quản lý những huyện Xẻo Tùng, Đào Bắc Luân, Phú Lủng, Ninh Minh, Mào Lủng, Khâm Châu, Hợp Phố, Phòng Thành, Na Số, Nà Lường, Trúc Sơn, Đông Hưng cho đến ngày nay (2016). Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Thiết lập trụ sở chiến dịch và đặt tên tư lệnh là “Thập Vạn Đại Sơn” (Shiwandashan-十万大山). Doanh trại đầu tiên bổ nhiệm tư lệnh phó Lý Nghiễm Ba (Li Guangbo) chỉ huy trận địa huyện Xẻo Tùng biên giới Việt Nam,Trần Minh Giang (Chen Mingjiang-陈明江) cán bộ Trung Cộng bổ nhiệm làm ủy viên chính trị.

Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn (Shiwandashan-十万大山) được chia thành hai tiểu bang Điền Quế (Tian Gui-田桂) vàLong Châu (Longzhou-龙州). Mặt trận Điền Quế, bổ nhiệm Nam Long (南龙) làm chỉ huy, Hoàng Bình (Huang Ping-黄平) cán bộ Trung Quốc làm phó chỉ huy, chính ủy Đỗ Trình (Du Cheng-杜程). Long Châu (Longzhou) Phó Tư lệnh Mặt trận khu vực tiến quân đầu tiên, từ Việt Nam chỉ huy tấn công qua Thập Vạn Đại Sơn, Chu Huy Mân (朱辉珉) chỉ huy trưởng 74 trung đoàn, và Long Châu chỉ huy phó 28 trung đoàn.

1

Vùng Kim Hải (金海) lãnh thổ của Việt Nam, sau cuộc chiến Thập Vạn Đại Sơn 1949, Hồ Chí Minh nhường cho Trung Cộng quyền quản lý, ngày nay thuộc về Trung Quốc. Hình ảnh lấp lánh đồng bằng và núi, trông giống như một biển vàng, mùa hoa cải dầu vàng. Xa xa có một quận nhỏ ở miền đông Trung Quốc. Vẻ đẹp trong vùng rất tinh tế của hoa cải bao gồm tầm nhìn cung cấp một đặc thù vĩnh cửu. Khu vực này xưa nay nổi tiếng toàn cảnh núi, có ngọn đồi xây dựng ngôi đền thờ Lệnh Nghi (Lingyi) đã trăm tuổi. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.

Đầu tháng 6 năm 1949, binh sĩ Trung Cộng vào cuộc chiến tranh Cao Bằng, Lương Sơn tiến thẳng đến Long Châu (Longzhou-走向龙), và Hải Trữ (Haining) qua hai hướng Khâm Châu (Qinzhou-钦州), Phòng Thành (Fangcheng-防城), như vậy, Lực lượng quân sự bao gồm các khu vực đầu tiên doanh số 74 Nhiệm vụ 73 tiểu đoàn, trực thuộc Bộ Tư lệnh chung  trung đoàn 308, tiểu đoàn 35 , đơn vị 506 quân pháo 70 mm, hỗ trợ trong cuộc chiến, thông tin liên lạc, cứu thương.v.v… tạo thành 28 đội chiến đấu.

Ngoài ra, quân kỳ giải phóng quân Trung Cộng tiến vào Tả Giang giải phóng quận Thoát Lang và Văn Uyên do73 tiểu đoàn tham chiến, sau đó đổi thành 25 nhóm, 35 tiểu đoàn được đổi thành 35 nhóm tham chiến, và một số đội vũ trang PLA. Lực lượng Quốc Dân Đảng tại Khu Long tỉnh Quảng Tây, có 14 sư đoàn bị động, một trong những khu quân đội mạnh nhất, đóng quân ở đây gồm có hai nhóm an ninh, bảo vệ, tuần tra.

Cả hai đối phương chuẩn bị chiến đấu, trên chiến trường dẫn đến những khó khăn gặp phải, nhưng quân đội có mức độ quyết tâm cao, mọi việc nhờ vào giàu kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh của tình đoàn kết, Việt Cộng-Trung Cộng ngay lập tức loại QDĐ trong những tháng đầu cuộc chiến.

1

Biên giới Quảng Ninh-Quảng Tây với Thác Thập Vạn Đại Sơn (Shiwandashan-十万大山) sừng sững trên đĩnh núiXẻo Tùng. Lãnh thổ của Việt Nam, ngày nay thuộc về Trung Quốc. tiếng suối reo thì thầm cố quốc ơi đã đi về đâu! Bỏ lại nguồn nước ở quê người.

Ngày 10-15 tháng 6, Lữ đoàn 28 mở cuộc hành quân vào các mặt trận chính, bất ngờ tung ra chiến tranh khốc liệt, mở con đường dẫn đến thị trấn Long Châu. Sau nhiều vòng tấn công dữ dội, Trung đoàn 25 hoàn toàn chiến thắng chiếm vị trí còn sót lại của Quốc Dân Đảng. Trung đoàn 35 thực hiện thành công cuộc bao vây Viên Trận, nhờ cướp được nguồn hậu cần Độc Sơn, tiếp tục chiến đấu loại bỏ được QDĐ không còn lối thoát.

Ngày 12  tháng 6 năm 1949, quân đội giải phóng nhân dân PLA ở Nam Quan, có hai tên địch phục kích hướng đèoBằng Tường, buộc địch phải chạy trốn. Ngày 13 tháng 6  năm 1949, QDĐ từ bỏ Bằng Tường, Thượng Thạch(Shangshih), phải bỏ chạy về Long Châu, trạng thái QDĐ bị đánh bại loan ra cả trị trấn Long Châu mất anh ninh. [2]

Mao Trạch Đông gửi thông điệp khen binh sĩ Việt Nam chiến đấu tốt, tôn trọng kỷ luật, tích cực giúp đỡ các lực lượng cách mạng chống lại Quốc Dân Đảng. Một số “tai mắt” sẵn sàng làm sứ giả dẫn đường cho binh sĩ, người dân cung cấp thực phẩm, thuốc men cho binh sĩ Trung Cộng.

1

Nhóm đội 59 Y tá, có bà Phùng Thượng Viện, Anh Nguyễn, Thanh Pháp Sư (phía trước), Hằng? Đặng Phu, PhóBá Long, y tá Nam (phía sau), ảnh chụp năm 1949.

Đầu tiên, Trung Cộng mở chiến thuật đàn áp, chống lại QDĐ, mở rộng vùng căn cứ cách mạng Long Châu, chế độ cách mạng thiết lập trật tự trong nhiều lĩnh vực, phát triển quyền lực địa phương. Lợi dụng sự hoảng sợ của đối phương, lực lượng vũ trang nhanh chóng viết nhiều bản kháng cáo công bố trước công chúng kêu gọi tổng nổi dậy cùng với quân đội Cao Bình. Lộ tuyến Long Châu đến Lôi Châu đụng đầu quân QDĐ. Bằng Tường nhất định sẽ bị tấn công từ hai khu trung lộ tiến vào, sự răn đe bất ngờ. Quốc Dân Đảng phải tập trung vào phòng thủ chờ đợi NamTrữ Viễn viện binh. Cuối ngày 10 tháng 6 năm 1949, quân đội Việt Minh và Trung Cộng PLA tổ chức trinh sát vũ trang nhỏ nhưng thiện chiến, chụp vào lòng dịch, đánh du kích, người dân nhầm lẫn tưởng QDĐ công khai nghênh chiến.

Huỳnh Tâm

Tham khảo.

[1] http://cn.qdnd.vn/webcn/zh-cn/120/eventdetail/61/188304.html

[2] http://cn.qdnd.vn/webcn/zh-cn/120/eventdetail/61/188313.html

Advertisements

One thought on “PHƠI BÀY NHỮNG ẨN SỐ CỦA HỒ TẬP CHƯƠNG – KỲ 18”

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s