Danh mục lưu trữ: Lê Minh Khôi

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (Phần cuối)

Tại sao Hà Nội không làm sáng tỏ vấn đề:

Sau khi quyển “Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo” của giáo sư Hồ Tuấn Hùng in ra thì cả trong lẫn ngoài nước đã có một số tiếng nói về vấn đề này. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (Phần cuối)

Advertisements

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 8)

Hồ Chí Minh dâng Việt Nam cho Tàu cộng

Trung Cộng tận lực viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam trong suốt hai cuộc chiến không phải vì nghĩa vụ quốc tế hay vì tình đồng chí mà chỉ vì tham vọng bành trướng, bá quyền. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 8)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 7)

Cuộc chiến xâm lăng miền Nam 1954-1975

Trước đây hơn nửa thế kỷ, trong tập Chính Đề Việt Nam (Tùng Phong – Sài Gòn – Việt Nam 1963) trang 212, ông Ngô Đình Nhu đã cảnh báo: Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì việc Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian rõ viễn kiến của một người yêu dân yêu nước. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 7)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 6)

Cuộc cải tạo công thương nghiệp và chiến dịch cải cách ruộng đất

Sau khi ngư trị được miền Bắc Hồ Chí Minh lập tức tiến hành cái gọi là “Cải Tạo Công Thương Nghiệp” và tiếp tục chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” đã phát động từ cuối năm 1953 Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 6)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 5)

Sau vụ bán cụ Phan Bội Châu, mùa thu 1928, Hồ Chí Minh lại được Quốc Tế Cộng Sản chỉ định cải trang thành một nhà sư mang bí danh Thầu Chín xâm nhập Thái Lan tuyên truyền huấn luyện và chiêu mộ Việt kiều tại miền Đông Bắc Thái là nơi có nhiều người Việt sinh sống. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 5)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 4)

Cũng vào thời gian này Hồ Chí Minh đã cùng Lâm Đức Thụ âm mưu tổ chức bán đứng nhà cách mạng Phan Bội Châu cho thực dân Pháp vào ngày 5-7-1925 (15 tháng 5 năm Ất Sửu) lấy 15 vạn bạc Đông Dương($150,000.00). Để chối tội cho Hồ Chí Minh, những tên bồi bút văn nô Cộng Sản tìm mọi cách thay trắng đổi đen che dấu sự thật, đổ tội cho Lâm Đức Thụ. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 4)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 3)

Như đã trình bày, từ ngày đặt chân lên đất Pháp, Nguyễn Tất Thành đã chấp nhận làm đủ thứ nghề để kiếm sống nhưng vì không có trường sở hay nghề nghiệp chuyên môn cho nên dù đã xoay trở trăm phương ngàn kế vẫn không có lối thoát. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 3)