Danh mục lưu trữ: Nguyễn Lương Tuyền

Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Đối diện với Trung cộng, Việt Nam đang bị tứ bề thọ địch. Tập đoàn cộng sản Hà Nội biểu lộ một sự thần phục, vâng lời cực kỳ hèn hạ. CSVN đã và đang hiến VN cho Tàu để trở thành 1 Khu Tự Trị trong 1 nước Đại Hán. Đọc tiếp Tội ác diệt chủng đối với dân tộc Việt của CSVN

Advertisements

Hồ Chí Minh & đảng CSVN trong thảm kịch đầy máu và nước mắt của dân tộc

Năm 1930, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Đông Dương bắt đầu chính thức hoạt động tại VN, theo lệnh của Cộng sản Quốc tế để nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á. Đông dương Cộng sản Đảng của Hồ Chí Minh đã nhiều lần đổi tên mục đích để sống còn. Đọc tiếp Hồ Chí Minh & đảng CSVN trong thảm kịch đầy máu và nước mắt của dân tộc