Danh mục lưu trữ: Phạm Đình Hưng

BÍ ẨN LỊCH SỬ CẦN ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ

“…Trong quyển “Đèn Cù”, ký giả Trần Đĩnh tiết lộ đã nghe Hồ Chí Minh nói tiếng Hẹ của dân tộc Hakkard rất lưu loát, thấy “Bác” rất thích thú đi dạo chơi hành phố Móng Cái Đọc tiếp BÍ ẨN LỊCH SỬ CẦN ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ

Advertisements