Danh mục lưu trữ: Phan Châu Thành

Cần nhìn lại cho rõ Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh để làm gì?

Trong bài “Hồ Chí Minh là người Tàu thì đảng Cộng sản Việt Nam vô tội?” của tác giả Bùi Anh Trinh (BAT) đăng lần đầu trên CXN và một số trang lề dân từ cuối năm ngoái 2014, chủ yếu hay hoàn toàn dành để phản biện bài “Hơn 20 điều nên biết về Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh”của tôi – Phan Châu Thành, đăng lần đầu trên Dân Làm Báo trước đó, tác giả BAT đã nêu câu hỏi trên (cho tôi – PCT?), và nhấn thêm một câu hỏi kết: “Cố gắng tách Hồ Chí Minh ra khỏi Nguyễn Tất Thành đề làm gì?”, cũng dành cho tôi? Đọc tiếp Cần nhìn lại cho rõ Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh để làm gì?

Advertisements

Hồ Tàu và bài hát “Kết đoàn” của Tàu

Thêm một điều nên biết về Hồ: khiếu âm nhạc Tàu như đấm vào tai…

Tại sao đã có Trần Dân Tiên lại phải có thêm T.Lan? Hay: Những sai sót không thể có của Trần Dân Tiên về “chính mình” – Nguyễn Ái Quốc?!

Đi về vùng sâu vùng xa với Trần Dân Tiên và T.Lan

Chúng ta thường cho rằng Hồ đã dùng bút danh Trần Dân Tiên (TDT) để bắc ống đu đủ tự thổi mình thành Nguyễn Ái Quốc từ năm 1949 bằng cuốn “tự truyện”“Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch”, vì chính CSVN đã tuyên truyền như vậy. Đọc tiếp Tại sao đã có Trần Dân Tiên lại phải có thêm T.Lan? Hay: Những sai sót không thể có của Trần Dân Tiên về “chính mình” – Nguyễn Ái Quốc?!

Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước của CSVN ở Thành Đô 1990?

“…Sửa chữa hay vượt qua thỏa thuận bán nước ở Thành Đô của CSVN như thế nào? Câu hỏi này thực là quá sức trả lời của tôi, dù là một cá nhân phản đối nó và sẽ không bao giờ thực hiện nó. Nó là câu hỏi lớn và vô cùng khó của cả dân tộc Việt Nam hôm nay, đầu thế kỷ 21 này, lớn và khó hơn cả việc vượt qua công hàm bán nước PVĐ…” Đọc tiếp Ai là tác giả đích thực của đề nghị bán nước của CSVN ở Thành Đô 1990?

Sứ mệnh đích thực của “đồng chí” Trần Dân Tiên

Nhiệm vụ công khai của Trần Dân Tiên

Nhiệm vụ vẻ vang và chính thức của “đồng chí” Trần Dân Tiên, dường như ai cũng biết, đó là “giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân sau cách mạng Tháng Tám thành công 1945”, là “đáp ứng nhu cầu của nhân dân và lịch sử cần hiểu biết về Hồ chí Minh vĩ đại” v.v… và v.v… Đọc tiếp Sứ mệnh đích thực của “đồng chí” Trần Dân Tiên

Có đúng đó là “cuộc đánh tráo không thể có”?

Người Việt đã bị tẩy não và đa số vẫn còn lên đồng tập thể về Hồ Chí Minh.

Lâu nay tôi thường đánh giá rất cao những bài viết của các nhà đấu tranh dân chủ phản tỉnh (tức là những cựu cán bộ trung cao cấp của cộng sản VN), Đọc tiếp Có đúng đó là “cuộc đánh tráo không thể có”?

Cần giải ảo HCM từ đâu?

“…việc giải ảo lãnh tụ HCM hay VNG phải bắt đầu trước hết và rốt ráo từ chính những nhà dân chủ phản tỉnh, mà ông Bùi Tín là người có thể góp phần quan trọng trong việc này bằng cách đi đầu rốt ráo. Đó cũng là một lý do khiến tôi muốn có trao đổi này với ông Bùi Tín, về một “gót chân Achille cộng sản” của ông…” Đọc tiếp Cần giải ảo HCM từ đâu?