HUỲNH TÂM – TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989

TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 1

TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 2

TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 3

TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 4

TÙ BINH CHIẾN TRANH VIỆT NAM-TRUNG QUỐC 1979-1989 – KỲ 5

Advertisements

Tài liệu liên quan đến Thiếu tá Hồ Quang (HCM) & đồng bọn.

%d bloggers like this: