ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 6)

Cuộc cải tạo công thương nghiệp và chiến dịch cải cách ruộng đất

Sau khi ngư trị được miền Bắc Hồ Chí Minh lập tức tiến hành cái gọi là “Cải Tạo Công Thương Nghiệp” và tiếp tục chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” đã phát động từ cuối năm 1953 Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 6)

Advertisements

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 5)

Sau vụ bán cụ Phan Bội Châu, mùa thu 1928, Hồ Chí Minh lại được Quốc Tế Cộng Sản chỉ định cải trang thành một nhà sư mang bí danh Thầu Chín xâm nhập Thái Lan tuyên truyền huấn luyện và chiêu mộ Việt kiều tại miền Đông Bắc Thái là nơi có nhiều người Việt sinh sống. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 5)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 4)

Cũng vào thời gian này Hồ Chí Minh đã cùng Lâm Đức Thụ âm mưu tổ chức bán đứng nhà cách mạng Phan Bội Châu cho thực dân Pháp vào ngày 5-7-1925 (15 tháng 5 năm Ất Sửu) lấy 15 vạn bạc Đông Dương($150,000.00). Để chối tội cho Hồ Chí Minh, những tên bồi bút văn nô Cộng Sản tìm mọi cách thay trắng đổi đen che dấu sự thật, đổ tội cho Lâm Đức Thụ. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 4)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 3)

Như đã trình bày, từ ngày đặt chân lên đất Pháp, Nguyễn Tất Thành đã chấp nhận làm đủ thứ nghề để kiếm sống nhưng vì không có trường sở hay nghề nghiệp chuyên môn cho nên dù đã xoay trở trăm phương ngàn kế vẫn không có lối thoát. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 3)

ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 2)

…Sự việc Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba, từ bến Nhà Rồng xuống tàu sang Pháp vào năm 1911 là có thật, nhưng nói rằng Nguyễn Tất Thành “ra đi tìm đường cứu nước” là hoàn toàn sai sự thật. Đọc tiếp ĐI TÌM SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI MUÔN MẶT HỒ CHÍ MINH (PHẦN 2)

Đi tìm sự thật về con người muôn mặt Hồ Chí Minh (phần 1)

Dù chấp nhận hay chống đối, dù kính trọng hay khinh ghét, Hồ Chí Minh vẫn là một nhân vật lịch sử đương đại. Viết về Hồ Chí Minh, khen cũng nhiều, chê cũng lắm, thần thánh hóa cũng không ít mà bôi bác cũng không thiếu.  Đọc tiếp Đi tìm sự thật về con người muôn mặt Hồ Chí Minh (phần 1)

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN XI)

Trong tiến trình phát triển kết thành cộng đồng xã hội, hình thành bộ lạc, thành lập quốc gia đã diễn ra nhiều kiểu cách cưỡng chiếm đất đai, xâm lăng lãnh thổ, diệt chủng độc ác của những tên thủ lĩnh bộ tộc, những tên bạo chúa quỷ vương hung tàn, Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN XI)

Tài liệu liên quan đến Thiếu tá Hồ Quang (HCM) & đồng bọn.

%d bloggers like this: