Lưu trữ theo thẻ: Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc?

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN CUỐI)

Lật tung tài liệu trong kho lưu trữ do hội đồng lý luận và ban tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam biên soạn phục vụ cho tuyên truyền, giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa. Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN CUỐI)

Advertisements

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN XI)

Trong tiến trình phát triển kết thành cộng đồng xã hội, hình thành bộ lạc, thành lập quốc gia đã diễn ra nhiều kiểu cách cưỡng chiếm đất đai, xâm lăng lãnh thổ, diệt chủng độc ác của những tên thủ lĩnh bộ tộc, những tên bạo chúa quỷ vương hung tàn, Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN XI)

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN X)

Thời nay nhờ vào phương tiện truyền thông hiện đại, tân tiến giúp cho người dân tiếp cận nhiều nguồn thông tin đa chiều để nhận ra tội ác của Hồ Chí Minh gieo rắc xuống đất nước Việt Nam. Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN X)

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN IX)

Có lẽ với cách giết người diệt khẩu, giết người để loại trừ đối thủ cạnh tranh quyền lực nhỏ lẻ thì không biết đến bao giờ Hồ Chí Minh mới có thể công khai nhận vơ mình là Nguyễn Ái Quốc để không bị phát hiện, không bị loại trừ khỏi danh vị “cha già dân tộc” Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN IX)

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN VIII)

Cuốn tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” của Trần Dân Tiên được in ấn, phát hành bằng tiếng Trung ở Thượng Hải năm 1948, tiếng Pháp ở Paris năm 1949, là bản tiểu sử ráp nối, gắn kết cuộc đời Nguyễn Ái Quốc vào nhân vật Hồ Chí Minh. Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN VIII)

HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN VII)

Để bác bỏ giả thuyết Hồ Chí Minh nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc, một số ngòi bút “phản diện” sử dụng tài liệu định hướng của đảng Cộng sản biên soạn cho rằng thời kỳ của những năm đầu thập niên 30s Nguyễn Ái Quốc không được quốc tế cộng sản tin dùng. Đọc tiếp HỒ CHÍ MINH CÓ NHẬP VAI ĐÓNG THẾ NGUYỄN ÁI QUỐC? (PHẦN VII)

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)

Các lý chứng, chứng minh Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) bệnh lao phổi chết khi bị giam trong nhà tù ở Hongkong là rất thuyết phục. Đọc tiếp Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần VI)