Hình ảnh

Bộ sưu tập ảnh quan hệ Việt Cộng-Trung Cộng – Kỳ 1

TRUNG QUỐC-VIỆT NAM中越关系大型图片集

VĂN PHÒNG BÁO CHÍ QUỐC VỤ VIỆN NƯỚC CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA BIÊN SOẠN 中华人民共和国国务院新闻办公室编 Đọc tiếp Bộ sưu tập ảnh quan hệ Việt Cộng-Trung Cộng – Kỳ 1

Advertisements